Catan: עליית שבט האינקה

250.00 

Out of stock

Description

קטאן: עליית שבט האינקה היא גרסה עצמאית למשחק המתיישבים של קטאן.

בשונה מהרחבות קטאן, על מנת לשחק במשחק זה אין צורך במשחק הבסיס. המשחק מיועד לשלושה עד ארבעה שחקנים.

 

רוב חוקי המשחק זהים לחוקי משחק הבסיס עם מספר שינויים עיקריים:

  • חלק מהמשאבים במשחק הבסיס מתחלפים במשאבים אחרים: הלבנה מתחלפת באבן והחיטה – בתפוחי אדמה. כל חבלי הארץ וקלפי המשאבים מעוצבים באופן המאפיין את דרום אמריקה – האזור שבו התפתח שבט האינקה. בנוסף, מתווספות למשחק שלוש סחורות חדשות: נוצות, עליקוקה ודגים. את הסחורות ניתן להרוויח מחבלי ארץ חדשים שמתווספים למשחק: את הנוצות ניתן להרוויח מהג’ונגל, את עלי הקוקה – מהיער, ואת הדגים – מהים.
  • לא ניתן להניח את השודד על חבל ארץ שמניב סחורה.
  • אין במשחק את הקלפים הצבא הגדול ביותר והדרך הארוכה ביותר. במקומם מופיעים שני קלפי יתרון:

הראשון, קלף הדרך הארוכה ביותר – השחקן הראשון שבונה דרך רציפה שמורכבת מלפחות 3 קטעי דרך מקבל את קלף היתרון. אם שחקן אחר יבנה דרך ארוכה יותר מדרכו של אותו שחקן או שדרכו הארוכה של השחקן תיקטע, הקלף יילקח ממנו ויועבר לשחקן האחר בעל מספר קטעי הדרך הרציפים הגדול ביותר (בתנאי שגם לו יש לפחות 3 קטעי דרך). קלף זה מעניק לשחקן המחזיק בו את היכולת לסחור פעם בכל תור עם הבנק בסחר של 2:1.

השני, קלף אמנות הלחימה – השחקן הראשון שהשתמש ב-3 קלפי פיתוח מסוג אמנות לחימה זכאי לקבל את קלף זה. אם שחקן אחר יצבור יותר קלפי אמנות לחימה ממנו, אז הוא ייקח ממנו את הקלף לעצמו. כאשר השודד נמצא על חבל ארץ שבנוי עליו ישוב או עיר של השחקן המחזיק בקלף אמנות הלחימה רשאי שחקן זה לנצל את היתרון לו הוא זכאי ולגרש את השודד מחבל ארץ זה ליער עד. כשהוא עושה זאת הוא זוכה במשאב מחבל הארץ שעליו היה שודד.

  • בגרסה זו של המשחק ניתנות שתי אפשרויות חדשות של סחר – השחקן רשאי להמיר שתי סחורות זהות לסחורה או למשאב אחר לבחירתו או להמיר שלוש סחורות שאינן זהות לשני משאבים או לשתי סחורות (שני המשאבים\סחורות אינם חייבים להיות זהים, מותר להמיר גם לסחורה אחת ולמשאב אחד).