Dungeons & Dragons 5th Edition: Player's Handbook

אז מה חדש במהדורה החמישית של המשחק? קודם כל, המהדורה לפורמט ומבנה שיהיו מוכרים לכל מי שהכיר את מהדורה 3 ו- 3.5. כמו כן, האלמנטים הטובים ביותר ממהדורות המשחק הקודמות יכללו במהדורה החדשה ושחקנים המכירים את המהדורות הקודמות יזהו אלמנטים מוכרים וטובים ממהדורות עבר. בניגוד למהדורה הרביעית שלא נשענה על שום עולם מערכה ברור בניגוד למהדורות הקודמות, המהדורה החמישית תחזור למסורת הטובה והמוכחת. עולם הממלכות הנשכחות הוא עולם המערכה שעליו תתבסס המהדורה החדשה. המקצועות במהדורה החמישית מתוכננים להיות מאוזנים בדרכים שונות אחד כנגד השני. לדוגמה, לא עוד יוכל כל אשף עם הלחשים הנכונים פשוט להחליף את אחת הדמויות האחרות בחבורה (לדוגמה נוכל). יתכן שהאשף יוכל לבצע דברים שמקצועות אחרים יכולים לעשות, אך תמיד פחות טוב. כל מקצוע יתבלט בצורה כלשהי ויהיה טוב בדברים הייחודיים לו.

מק"ט: 18233 קטגוריות: ,

300.00