More Cash 'n More Guns – Board Game Expansion

עד שחשבתם שאתם בטוחים, שאין יותר אקדחים ותפסתם את כל השלל וכל השותפים הבוגדניים שלכם כבר לא בתמונה, מגיעים עוד אקדחים! ועוד שלל!

ההרחבה מוסיפה לנו ארבעה אקדחים חדשים, קלפי שלל חדשים ויכולות חדשות. שוד בנקים אף פעם לא היה מרגש יותר.

129.00