הנמוכים והאמיצים: הרחבה למשחק מבוכים ודרקונים

10.00 

Description

“הנמוכים והאמיצים” היא חוברת הרחבה מקורית בעברית, המיועדת למו”ד ומתמקדת בגזעים “הקטנים” – רוב המידע כאן ממוקד על בני המחצית\זוטונים, ויש כאן גם הרבה מידע לננסים ולגמדים.

הספר מכיל, בין השאר:
1. אוסף מקצועות יוקרה המיועדים במיוחד לזוטונים (בני מחצית).
2. אוסף מידע המיועד במיוחד לננסים, וכולל את הגזע החדש (ננס מכני), ושני מקצועות יוקרה , כאשר לאחד מהם מצורף יצור קשור (שוכן המחילות + ננס אבוד, אשליין)
3. מקצוע המג המשוריין, שנמצא על הגבול בין המידע לננסים והמידע לגמדים- הוא מתאים לשניהם.
4. מידע לגמדים, עם שני אלים חדשים, ושני מקצועות יוקרה הקשורים אליהם.
5. אוסף טבלאות שימושיות העוסקות במתאמי דרגה, המרה בין הגרסה האנגלית לעברית של מו”ד, וסיווגי גודל.

6. ועוד!