Sale!

קלפים מרושעים

150.00  120.00 

Out of stock

Description

מרושע אבל פשוט

מטרת המשחק – למצוא את התשובה המתאימה והמצחיקה ביותר לשאלה ולשכר את החבר’ה !
מהלך המשחק כל שחקן לוקח מחבילת התשובות חמישה קלפים. (בכל תור יש להשלים לחמישה קלפים)
לסבב הראשון של המשחק בוחרים שופט אחד אקראי מתוך המשתתפים. השופט מקריא בקול את השאלה שבחר, ועל השחקנים לבחור מבין חמשת הקלפים שבידם את קלף התשובה המתאים ביותר לדעתם לשאלה.
השופט אוסף את כל קלפי התשובות שנבחרו ומערבב את הקלפים (המטרה שהשפיטה תהיה הוגנת והשופט לא ידע של מי התשובה), השופט מקריא את כל התשובות ובוחר את התשובה האהובה\מצחיקה ביותר לדעתו.
חשוב! כדי למקסם את אפקט הרשע, על השופט להקריא את השאלה במלואה לפני כל תשובה.
ניצחון וגזר הדין השחקן שהניח את התשובה הנבחרת על ידי השופט זוכה בבחירת אחד המשתתפים שישתה צ’ייסר ואת הזכות להיות השופט בתור הבא.

נלקח מאתר החברה
המשחק מומלץ לגילאי 18+