Coup

100.00 

Description

אתם עומדים בראש של משפחת אצילים בעיר-מדינה איטלקית. מטרתכם: להשיג כוח ושליטה בכל דרך אפשרית. האמצעים: מרמה, שוחד ותחבולה.

Coup הוא משחק מסוג Bluffing בו כל שחקן מקבל שני קלפי דמות מתוך חמש אפשריות אשר את זהותן נשמור בסוד משאר השחקנים. בכל תור כל שחקן רשאי לבצע פעולה לבחירתו, או אחת מהפעולות הכלליות – צבירת מטבעות או שימוש במטבעות לביצוע הפיכה כנגד אחת הדמויות של שחקן אחר, או אחת מהפעולות המיוחדות של הדמויות השונות. אך היזהרו, אם תתבקשו להוכיח כי אתם מחזיקים בדמות שביכולותיה השתמשתם ולא תוכלו, תאבדו דמות. השחקן האחרון שישאר עם קלף דמות במשחק יוכרז כמנצח.

כמות שחקנים: 2-6

זמן משחק: כ-15 דקות