Sale!

Dungeons & Dragons 5th Edition: Player’s Handbook

300.00  250.00 

ספר החוקים לשחקן מכיל את כל מה ששחקן או שחקנית צריכים כדי להיכנס לעולם משחקי התפקידים של מבוכים ודרקונים. הספר מכיל חוקי יצירת דמות וקידומה, רקעים, מיומנויות, ציוד, לחשים ועוד.

Out of stock

Description

אז מה חדש במהדורה החמישית של המשחק? קודם כל, המהדורה לפורמט ומבנה שיהיו מוכרים לכל מי שהכיר את מהדורה 3 ו- 3.5. כמו כן, האלמנטים הטובים ביותר ממהדורות המשחק הקודמות יכללו במהדורה החדשה ושחקנים המכירים את המהדורות הקודמות יזהו אלמנטים מוכרים וטובים ממהדורות עבר. בניגוד למהדורה הרביעית שלא נשענה על שום עולם מערכה ברור בניגוד למהדורות הקודמות, המהדורה החמישית תחזור למסורת הטובה והמוכחת. עולם הממלכות הנשכחות הוא עולם המערכה שעליו תתבסס המהדורה החדשה. המקצועות במהדורה החמישית מתוכננים להיות מאוזנים בדרכים שונות אחד כנגד השני. לדוגמה, לא עוד יוכל כל אשף עם הלחשים הנכונים פשוט להחליף את אחת הדמויות האחרות בחבורה (לדוגמה נוכל). יתכן שהאשף יוכל לבצע דברים שמקצועות אחרים יכולים לעשות, אך תמיד פחות טוב. כל מקצוע יתבלט בצורה כלשהי ויהיה טוב בדברים הייחודיים לו.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dungeons & Dragons 5th Edition: Player’s Handbook”