The Resistance: Avalon

120.00 

Description

The Resistance: Avalon הוא משחק bluffing והסקת מסקנות חברתית.

כל שחקן משחק בן ברית של המלך ארתור או מיניון מרושע של מורדרד שמנסה להפיל את הממלכה מבפנים. לאורך חמשת סיבובי המשחק המשתתפים יצטרכו לצאת למשימות ברחבי הממלכה ובמקביל להסיק לגבי כל אחד מהשחקנים לאיזה צד הוא משתייך ועל מי כדאי לסמוך.

כל סיבוב מתחיל בדיון שבסופו יבחר הקפטן של אותו סיבוב סוכנים לשלוח למשימה ולאחר מכן כל המשתתפים יכריעו בהצבעת רוב האם הם מאשרים את הסגל הנבחר. כשנצליח ונצא למשימה כל אחד מהמשתפים שיצאו למשימה יצטרך לבחור אם הוא תומך בהשלמתה או מכשיל אותה, מספיק כישלון בודד בשביל שבני בריתו של ארתור יכשלו והאלו של מורדרד ינצחו במשימה. הקבוצה הראשונה שתצליח לנצח בשלוש משימות, מנצחת במשחק.

The Resistance: Avalon מוסיף למשחק מספר תפקידים המוסיפים עניין וקושי למשחק כדוגמת מרלין שיודע על כל בני בריתו של מורדרד או מורגנה המתחזה ומציגה את עצמה כמרלין לחבריו.

כמות משתתפים: 5-10 שחקנים.

זמן משחק: כ-30 דקות.

שפת המשחק: אנגלית.